Skip to main content

Miben segíthetek?

    A felhasználó felhatalmazza a http://www.triadent.it tulajdonosát, a Tri.A.Dentet, hogy a szolgáltatással kapcsolatos információk elérése céljából, személyes adatait használják.
    A felhasználót tájékoztattuk, a 196/2003-as Vh. rendelet alapján, hogy joga van tudni arról, hogy személyes adatainak kezelése, mely lehet tájékoztató jellegű az adatok kezelésének céljáról és desztinációjáról; továbbá szükséges lehet még, az egyetértés visszaigazolására az adatok törlésére, módosítására vagy az adatvédelmi törvény sértése esetén az adatok kezelésének blokkolására, frissítésére, helyesbítésére, integrálására; jogos érdek akadályozása esetén; vagy ha az adatok kezelése kereskedelmi, reklámanyag küldése, vagy direkt eladás célból történik.
    A felhasználót, a 196/2003-as Vh. rendelet alapján, tájékoztattuk arról, hogy a Tri.A.Dent vállalat szolgáltatásainak eléréséhez, személyes adatai használatára van szükség. A személyes adatok kezelése körébe, azok a Tri.A.Dent vállalat által végzett normál tevékenységek tartoznak, melyek szigorúan a felhasználó által érdekelt szolgáltatás kapcsolati fenntartására vonatkoznak. E tevékenységek céljaként, az adatok kezelése a szokásos módon, informatikai és telematikai eszközök igénybevétele által jönnek létre, szigorúan logikus értelemben, a már említett cél érdekében, és aképpen, hogy az garantálja az adatok biztonságát és rezerváltságát, illetve olyan adatvédelmi intézkedések igénybevételével, melyek megakadályozzák az arra nem felhatalmazott személyek hozzáférését a védett adatokhoz.

    Egyetértek ezekkel a feltételekkel: